Zorgen NBA-bestuur over controle NOW: te restrictieve uitleg regeling en hoge administratieve lasten

Het bestuur van de NBA bereidt een brief aan minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor waarin een aantal knelpunten bij de controle van de NOW-aanvragen onder de aandacht worden gebracht. Volgens de beroepsorganisatie wordt onder anderen op onderdelen een te restrictieve uitleg van de regeling gehanteerd, ‘waardoor ondernemers niet de steun van de overheid krijgen waar zij gezien de tekst van de regeling redelijkerwijs op konden rekenen en die zij gezien de situatie waarin zij zich bevinden ook nodig hebben.’ Dat blijkt uit een verslag van de maandelijkse bestuursvergadering die de NBA online heeft gezet.

De NBA overlegt met het UWV en het ministerie van SZW over vragen en knelpunten die naar voren komen bij de controle van de NOW-aanvragen. Inmiddels zijn er zorgen gerezen die het bestuur ertoe hebben gebracht om een brief aan minister Koolmees voor te bereiden, wordt in het verslag vermeld. Het gaat daarbij met name om de volgende punten:

(a) een op onderdelen te restrictieve uitleg van de regeling waardoor ondernemers niet de steun van de overheid krijgen waar zij gezien de tekst van de regeling redelijkerwijs op konden rekenen en die zij gezien de situatie waarin zij zich bevinden ook nodig hebben;

(b) de disproportionele consequentie dat een oordeelsonthouding in de assurance-verklaring of het ontbreken van een samenstel+ verklaring leidt tot het nihil (100% korting) vaststellen van de subsidie.

(c) de hoogte van de administratieve lasten als gevolg van de afreken- en controlemethodiek.

Keuzes evalueren

Het NBA-bestuur adviseert de minister een expertgroep in te stellen om de gemaakte keuzes te evalueren en daarbij ook te kijken naar de controleaanpak van andere ministeries en de aanpak in andere Europese landen.