Zorg voor tijdige melding eigenwoninglening bij de familie of eigen BV

Heeft u in 2013 een eigenwoninglening afgesloten bij een familie lid of bij een eigen BV? In dat geval kunt u de rente alleen in aftrek brengen op het box-1-inkomen als u de gegevens over die lening tijdig meldt bij de Belastingdienst. Dat kan bij de aangifte IB 2013, maar dit moet uiterlijk zijn gedaan op 31 december 2014. Wordt de aangifte IB 2013 dus pas na 31 december 2014 ingediend, dan moet de melding dus al uiterlijk voor het einde van dit jaar zijn gedaan. Bij een niet-tijdige melding vervalt de renteaftrek voor u over 2013.

Deze op 1 januari 2013 ingevoerde renseigneringsplicht voor leningen van niet-administratieplichtigen geldt alleen voor leningen die op of na 1 januari 2013 zijn aangegaan. Er hoeven dus geen gegevens te worden gemeld van op 31 december 2012 bestaande leningen. Dat geldt ook als na 1 januari 2013 de rente van deze leningen is of wordt gewijzigd.

Heeft u vragen over dit onderwerp of heeft u hulp nodig bij het registeren van de lening bij de Belastingdienst, neem dan gerust contact op met onze mensen.