Wijzigingen bijtellingspercentages auto komen toch op zeer korte termijn

Enkele wetswijzigingen die zouden worden opgenomen in de Autobrief 2.0 worden binnenkort opgenomen in een nota van wijziging bij het Belastingplan 2015. De aanpassingen betreffen vooral de bijtellingspercentages voor elektrische en (zeer) zuinige auto’s voor 2016. Deze handelwijze hangt samen met het uitstel van de Autobrief 2.0 tot medio 2015. Zonder deze nadere maatregelen zouden autorijders en de autobranche dan te weinig tijd hebben om zich voor te bereiden op de wijzigingen in de aangekondigde de Autobrief per 1 januari 2016. Dit heeft staatssecretaris Wiebes medegedeeld in een brief aan de Tweede Kamer.

 

Bron: Fiscount