Wij de cijfers, u de grafieken

Sinds kort beschikken wij over nieuwe managementinformatie software die op eenvoudige wijze uw cijfers uit de financiële administratie omzet naar goed leesbare grafieken en overzichten!

Wij kunnen in principe met alle soorten en merken boekhoudsoftware werken. Voor tussentijdse rapportage is het wel belangrijk dat uw financiële administratie periodiek wordt bijgewerkt en up to date is. Maar tegenwoordig hoeft dat ook geen probleem te zijn.

Ook als u meerdere vestigingen, filialen en/of B.V.`s heeft, kunnen wij prima een samengevoegd overzicht presenteren.

Onder onze huidige cliënten zijn de volgende rapportages erg populair:

  • Kwartaalrapportage met vergelijking en analyse
  • Per kwartaal en ten opzichte van voorgaand jaar
  • Ten opzichte van de begroting/budgetten
  • Dashboard met een grafische voorstelling van voor u belangrijke gegevens (per cliënt in te stellen)
  • Managementoverzicht met een cijfermatige en grafische weergave van de een aantal kengetallen (zeker voor de bankier een duidelijk en bruikbaar overzicht)

Nieuwsgierig hoe dit er uit ziet? Bekijk hieronder een voorbeeldrapportage!
Management informatie