Wiebes biedt schijnoplossing DGA-pensioen

Het lijkt er dan toch van te komen; de huidige mogelijkheid voor een DGA om pensioen in de eigen bv op te bouwen, verdwijnt. In zijn brief van 17 december 2015 geeft de staatssecretaris nog twee mogelijke richtingen aan. De eerste is het oudedagssparen in eigen beheer (OSEB). De tweede mogelijke richting is het afschaffen van eigen beheer in combinatie met een fiscaalvriendelijke afkoopmogelijkheid. De staatssecretaris heeft ‒ vanuit vereenvoudigingsoogpunt ‒ voorkeur voor deze tweede optie. Maar aan deze optie zitten nogal wat haken en ogen. Hierdoor lijkt dit een schijnoplossing.

De staatssecretaris stelt voor om de DGA eenmalig de mogelijkheid te bieden zijn pensioen af te kopen, zonder dat daarover revisierente hoeft te worden betaald. Wel dient de bv loonbelasting in te houden en af te dragen. Deze loonbelasting wordt berekend over 80% van de fiscale waarde van de aanspraken op het afkoopmoment. Hier zit meteen ook het knelpunt. Wat nu als de bv niet beschikt over de middelen en deze ook niet van elders kan aantrekken om de verschuldigde loonbelasting af te dragen? Dan is afkoop een illusie en zal de pensioenregeling premievrij blijven bestaan. Of mag/ moet de regeling dan worden omgezet in de vorm van een OSEB? Hierover blijft de staatssecretaris onduidelijk. Ook blijft onduidelijkheid heersen over de situatie van echtscheiding, waarbij een deel van de pensioenaanspraken van de DGA is toebedeeld aan de ex-echtgenote. Kortom, de zo vurig bejubelde oplossingen kennen nogal wat praktische kanttekeningen. Wij zijn daarom benieuwd of de beoogde ingangsdatum van 1 januari 2017 wel wordt gehaald.