WGA, kom nu in actie!

Werkgevers kom in actie! Dit jaar dient u een besluit te nemen om met ingang van 1 januari 2017 wel of niet eigenrisicodrager te zijn voor de WGA-vast i.c.m. WGA-flex. Per 1 januari 2017 wordt de WGA-vast gekoppeld aan de WGA-flex en is een verschillende keuze voor WGA-vast en WGA-flex niet meer mogelijk. Of voor beide eigenrisicodragerschap óf beide risico’s onderbrengen bij het UWV. Een belangrijke deadline is hierbij 1 oktober 2016. Wees er ook van bewust dat in sommige situaties er een automatische overgang is per 1 januari 2017 van eigenrisicodragerschap naar het UWV. Dit laatste kan onwenselijk zijn en pas na drie jaar weer te herstellen.

Voor veel werkgevers hangt de keuze af van de premie, echter het UWV komt pas op 1 september met de nieuwe bedragen voor 2017 en dus is het kort dag. Vanaf 1 september kunt u op de site van het UWV gebruikmaken van de premiewijzer om te berekenen of het voor u gunstig is om eigenrisicodrager te worden voor de Ziektewet (ja, ook de ZW speelt hier een rol in) of de WGA in 2017. Het gaat hier om de Premiewijzer Gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (WHK) op de site van het UWV. Om te kunnen vergelijken heeft u natuurlijk ook een offerte nodig van een private verzekeraar en voordat u daarover kunt beschikken bent u ook weer enige tijd kwijt en dus is het zaak om ruim vóór 1 oktober 2016 in actie te komen.

Om in aanmerking te komen voor eigenrisicodragerschap moet u als werkgever een schriftelijke garantie aan de Belastingdienst overleggen waaruit blijk dat een bank of een verzekeraar garant staat voor de eventuele door de werkgever niet nagekomen financiële verplichtingen. Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gaat de uiterste termijn waarop werkgevers die reeds eigenrisicodrager voor de WGA-vast zijn een garantieverklaring aan de Belastingdienst moeten overleggen om eigenrisicodrager voor de gehele WGA te worden/blijven, eenmalig verlengen. Andersom, dus werkgevers die nu bij de UWV zijn verzekerd en eigenrisicodrager wensen te worden moeten nog steeds vóór 1 oktober een garantieverklaring bij de Belastingdienst indienen.

Vanwege de verschillende uitgangspunten, huidige situatie en gewenste situatie ten aanzien van de ZW en WGA, zijn er 16 combinaties mogelijk. Omdat het te ver gaat om alle combinaties te behandelen kunt u hier een schematisch overzicht downloaden van alle 16 combinaties (in pdf). Tevens is ons advies de berichtgeving omtrent de WGA goed in de gaten te houden daar er nog weleens wat kan wijzigen en niet alle wijzigingen zetten wij op onze website.