Wetswijziging kan overdracht familiebedrijf veel duurder maken

Een wetswijziging van staatssecretaris Wiebes (Financiën) kan grote gevolgen hebben voor de overdracht van familiebedrijven aan een volgende generatie. Bij schenking of vererving moeten opvolgers mogelijk meer belasting gaan betalen. Dat meldt het FD.

Het wetsvoorstel van Wiebes heeft betrekking op de Bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) en is een reactie op een recent arrest van de Hoge Raad. De BOR heeft als doel  de continuïteit van familiebedrijven te waarborgen, door gehele of gedeeltelijke kwijtschelding van erf- of schenkbelasting.

Die kwijtschelding geldt ook als eigenaren van familievennootschappen een aandelenbelang van minder dan vijf procent schenken of nalaten aan hun opvolgers, bepaalde de Hoge Raad in april jl. Wiebes is bang voor misbruik van de regeling en komt daarom met reparatiewetgeving . Die moet voorkomen dat naast bedrijfsvermogen ook beleggingsvermogen wordt vrijgesteld van belasting. In het wetsvoorstel komt een belang van minder dan vijf procent in een met het familiebedrijf verbonden onderneming daarom niet meer in aanmerking voor de BOR.

Draconisch

Volgens het FD leidt de geplande wetswijziging tot beroering onder fiscalisten. Die noemen de beperking “draconisch” en spreken van “overkill”. In gevallen waar een familiebedrijf veel aandeelhouders heeft die minder dan vijf procent eigenaar zijn, kan de belastingheffing stijgen naar veertig procent, aldus de adviseurs. Bij toepassing van de BOR is dat slechts ruim drie procent. Ook zou sprake zijn van ongelijke behandeling.

Staatssecretaris Wiebes stelt met de reparatiewetgeving slechts de bestaande praktijk van de Belastingdienst te formaliseren.