Wet Werk en Zekerheid

In 2015 zal de nieuwe Wet Werk en Zekerheid zijn intrede doen. De implementatie van de wijzigingen zal in twee fases worden doorgevoerd:

  1. Wijzigingen flexwerkers 2015 (met ingang van 1 januari 2015)
  2. Wijzigingen ontslag en WW (met ingang van 1 juli 2015)

In dit bericht willen wij onze kennis graag met u delen.

 

Wijzigingen flexwerkers 2015

Op 1 januari 2015 zal de implementatie van deel 1 van de Wet Werk en Zekerheid plaatsvinden op de onderwerpen proeftijd, concurrentiebeding en aanzegtermijn.

 

Proeftijd afhankelijk van duur tijdelijk contract

 Vanaf 1 januari 2015 mag in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van maximaal 6 maanden geen proeftijd meer worden opgenomen. Dit geldt ook voor een aansluitende arbeidsovereenkomst.

 Tip

U kunt de nieuwe proeftijdregels omzeilen door:

  • nieuwe tijdelijke werknemers een arbeidsovereenkomst langer dan zes maanden aan te bieden, bijvoorbeeld een arbeidsovereenkomst voor 7 maanden. U mag dan een proeftijd van 1 maand opnemen, tenzij uw CAO anders bepaald.
  • nieuwe tijdelijke werknemers een kortdurende arbeidsovereenkomst van bijvoorbeeld 3 maanden aan te bieden. U mag dan weliswaar geen proeftijd opnemen, maar u kunt elkaar in deze 3 maanden eerst leren kennen en bij wederzijds welbevinden alsnog verlengen voor een langere periode.

Verder willen wij u nog wijzen op de mogelijkheden voor een proefplaatsing met behoud van een uitkering via het UWV.

 

Concurrentiebeding en relatiebeding alleen in uitzonderlijke gevallen

Vanaf 1 januari 2015 is het niet meer mogelijk een concurrentiebeding en/of relatiebeding op te nemen in een tijdelijk contract. Op deze regel is 1 uitzondering. Kan de werkgever aantonen dat er sprake is van zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen? Dan mag er een concurrentiebeding of relatiebeding in het contract staan.

Een concurrentiebeding bevat een verbod voor de werknemer om na het einde van zijn contract soortgelijke werkzaamheden uit te oefenen bij een ander bedrijf of als zelfstandige.

Een relatiebeding verbiedt de werknemer een bepaalde tijd na het einde van het contract te werken voor relaties van de werkgever of deze te benaderen.

Tip

Het zwaarwegende bedrijfsbelang moet schriftelijk in de arbeidsovereenkomst worden gemotiveerd

Het zwaarwegende bedrijfsbelang moet verband houden met de functie van de werknemer en mag niet te algemeen zijn

Het zwaarwegende bedrijfsbelang moet bij elke verlenging van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd opnieuw schriftelijk in de arbeidsovereenkomst worden gemotiveerd.

 

Aanzegtermijn

 

Heeft uw medewerker een contract voor bepaalde tijd van zes maanden of langer dat automatisch eindigt? Dan moet je uiterlijk één maand voor het einde van het contract schriftelijk aan je werknemer laten weten of je het contract wel of niet verlengt.

 

 

Ontslag en WW (wijzigingen per 1 juli 2015)

In 2015 wordt ontslag sneller, goedkoper en eerlijker. Ook moet het ontslagrecht zich meer richten op het vinden van een nieuwe baan. De maximale duur van de WW wordt teruggebracht. De opbouw van WW-rechten wordt ook aangepast. Met name de wijzigingen ten aanzien van ontslag kunnen behoorlijk impact hebben voor uw organisatie. Over deze wijzigingen later meer. Op onze website zullen we daar binnenkort meer informatie over verstrekken.

 

Vragen?

Heeft u reeds vragen over de wijzigingen die per 1 januari 2015 ingaan? Neem dan gerust contact met ons op!