Wet micro-ondernemingen aangenomen door Eerste Kamer

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel over ‘micro-ondernemingen’ goedgekeurd. Daardoor zullen circa 650.000 kleine bedrijven voortaan kunnen volstaan met een heel beperkte jaarrekening.

650.000 kleine ondernemingen kunnen nu volstaan met een heel beperkte jaarrekening. Het wetsvoorstel brengt ook de uiterste opmaaktermijn voor jaarrekeningen terug van elf naar tien maanden. Hierdoor wordt ook de publicatietermijn teruggebracht van dertien naar twaalf maanden.

De nieuwe regels zijn van toepassing op de boekjaren die op of na 1 januari 2016 aanvangen. Toepassing over boekjaar 2015 is echter wel mogelijk, mits alle bepalingen worden toegepast.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Van Elst & Oosterbaan Accountants-Adviseurs.