Werkkostenregeling: definitief 1 januari 2015

De langverwachte brief over de WKR van staatssecretaris Wiebes is er dan eindelijk. In deze brief kondigt de staatssecretaris een aantal zaken aan:

  • Invoering van de WKR per 1 januari is definitief, er komt geen nieuw uitstel meer
  • Beperkte introductie van het noodzakelijkheidscriterium
  • Jaarlijks afrekenen
  • Concernregeling
  • Vrijstelling voor branche-eigen producten
  • Het onderscheid tussen vergoedingen, verstrekkingen en ter beschikkingstellen vervalt
  • Het percentage van de vrije ruimte daalt van 1,5% nu naar 1,2%
  • De vastlegging van werkkosten blijft inclusief BTW
  • De staatssecretaris zegt toe de maatregelen mee te nemen in het Belastingplan 2015 wat op Prinsjesdag ingediend wordt.