Vrijstellingen schenkbelasting

 

2017 2016
 Vrijstellingen schenkbelasting
Kinderen  € 5.320 € 5.304
Kinderen 18-40 jaar (eenmalig)  € 25.526  € 25.449
Kinderen 18-40 jaar (eenmalig indien schenking wordt aangewend voor een dure studie)  € 53.176  € 53.016
Overige verkrijgers  € 2.129  € 2.122
Verkrijgers 18-40 jaar (eenmalig) indien schenking wordt aangewend voor de eigen woning  € 100.000  € 53.016

Per 1 januari 2017 wordt de eenmalige vrijstelling voor de schenking van de eigen woning verruimd naar € 100.000 voor verkrijgers tussen 18 en 40 jaar. Deze vrijstelling kan onder voorwaarden gespreid over drie opeenvolgende jaren benut worden. De geschonken bedragen moeten uiterlijk in het tweede kalenderjaar na het kalenderjaar waarin de eerste schenking is gedaan worden aangewend voor de eigen woning. De termijn voor het opleggen van de aanslag is met twee jaar verlengd en vastgesteld op vijf jaar.