Vraag buitenlandse btw vóór 1 oktober terug

Heeft u in 2015 btw betaald in een ander EU-land ? Dan kunt u deze btw nog tot 1 oktober a.s. terugvragen. Let wel, dat kan alleen indien u voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • Uw onderneming is in Nederland gevestigd;
  • In het EU-land waar de btw wordt teruggevraagd, doet u geen btw-aangifte;
  • De goederen of diensten die u in een ander EU-land hebt gekocht heeft u gebruikt voor btw-belaste bedrijfsactiviteiten.

Wanneer kunt u geen btw terugvragen?

U kunt geen btw terugvragen als u:

  • Geen ondernemer bent voor de btw;
  • Uitsluitend btw-vrijgestelde goederen en diensten levert;
  • Een ontheffing van administratieve verplichtingen hebt;
  • Onder de landbouwvrijstelling valt.

Drempelbedragen

Voor een teruggaaf zijn er drempelbedragen. Het drempelbedrag is afhankelijk van het moment van aangifte:

  • Doet u een verzoek na afloop van een kalenderjaar? Dan moet het btw-bedrag ten minste € 50 zijn;
  • Doet u een verzoek tijdens het kalenderjaar, over een periode van tenminste 3 maanden? Dan moet het btw-bedrag ten minste € 400 zijn. Bedragen onder deze drempel kunt u terugvragen, maar het EU-land beslist of het verzoek in behandeling wordt genomen.

Werkwijze 

Voldoet u aan deze criteria, dan is het voor het terugvragen van de buitenlandse btw nodig dat u beschikt over inloggegevens. Deze kunt u aanvragen bij de belastingdienst m.b.v. de volgende link: http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaoverstijgend/programmas_en_formulieren/aanvraag_inloggegevens_teruggaaf_btw_uit_andere_eu_landen

Zodra u de beschikking hebt over deze inloggegevens, dan kunt u de benodigde btw gegevens invullen via: https://eubtw.belastingdienst.nl/netp/. Vanzelfsprekend kunnen ook wij u begeleiden met het invullen van de gegevens. In dat geval geldt een andere procedure waarbij u ons digitaal toestemming moet geven waarna wij het teruggaafverzoek voor u indienen.

Afhandeling

De Belastingdienst stuurt het verzoek door naar de belastingdienst in het EU-land waar BTW wordt teruggevraagd. Als het verzoek na 30 september 2016 binnenkomt bij de Belastingdienst, kan het zijn dat het andere EU-land het verzoek niet meer in behandeling neemt, aldus de fiscus.