Voorkom belastingrente

Verwacht u dat u inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting over 2015 moet betalen? Zo ja, laat dan vóór 1 mei 2016 een verzoek indienen om uitreiking van een voorlopige aanslag of een herziening van een al opgelegde aanslag.

Zo wordt voorkomen dat u belastingrente (IB: 4%, Vpb: 8,05%!) moet betalen. Is het verzoek binnen 4 maanden na afloop van het belastingjaar ingediend en komt de voorlopige aanslag overeen met het bedrag waar om verzocht is, dan hoeft u geen belastingrente te betalen.

Wordt er geen verzoek voor de aanslagen 2015 gedaan, dan wordt er in beginsel vanaf 1 juli 2016 belastingrente berekend voor te betalen aanslagen.