Vervanging BIK-regeling door lagere Awf-premie

Het kabinet heeft de BIK-regeling geheel en met terugwerkende kracht ingetrokken. Uit informeel overleg met de Europese Commissie – die de regeling nog moest goedkeuren – is namelijk gebleken dat de kans groot is dat de BIK-regeling zal worden aangemerkt als ongeoorloofde staatssteun. Omdat het kabinet wel graag investeringen wil blijven stimuleren, wordt de Awf-premie verlaagd (mogelijk met ingang van 1 augustus 2021). Hierdoor verlagen uw loonkosten en verbeteren uw liquiditeit en solvabiliteit. Daarmee vergroot de ruimte om te investeren en/of externe financiering daarvoor te vinden. De Awf-premie zal naar verwachting worden verlaagd van 2,7% naar 0,34% over het loon van werknemers met een vast contract en van 7,7% naar 5,34% over het loon van andere werknemers. Het verschil tussen de hoge en lage Awf-premie blijft dus 5%-punt.