Verlaging tarief vennootschapsbelasting

Verlaging tarief vennootschapsbelasting
De huidige stand van zaken met betrekking tot het tarief voor de vennootschapsbelasting.

2019

Belastbaar bedrag                 tarief
0 t/m € 200.000                     19%
meerdere                                  25%

2020
Belastbaar bedrag                 tarief
0 t/m € 200.000                   16,5%
meerdere                              22,55%

2021  
Belastbaar bedrag                 tarief
0 t/m € 200.000                     15%
meerdere                               20,5%

Verhoging tarief box 2
De huidige stand van zaken met betrekking tot het tarief voor box 2

25% per 1 januari 2019

26,5% per 1 januari 2020

26,9% per 1 januari 2021