Transitievergoeding tijdelijke contracten

Transitievergoeding voor de flexwerker. Werkgevers dienen ook ten aanzien van flexwerkers rekening te houden met de nieuwe Wet Werk en Zekerheid.  Op 1 juli 2015 verandert namelijk de ketenbepaling en de ketenbepaling regelt wanneer elkaar opvolgende tijdelijke contracten over gaan in een vast contract. Vanaf die datum ontstaat er een vast contract als werkgever en werknemer:

  • meer dan 3 elkaar opvolgende tijdelijke contracten afsluiten;
  • langer dan 2 jaar gebruik maken van elkaar opvolgende tijdelijke contracten.

Er is sprake van opvolgende tijdelijke contracten als de contracten elkaar met een tussenperiode van 6 maanden of minder opvolgen. Als gevolg van de wijziging zal met ingang van 1 juli 2015 de transitievergoeding verschuldigd zijn bij ontslag of niet verlengen van een contract mits de werknemer minimaal 24 maanden in dienst is geweest. Bij de berekening van de periode van 2 jaar tellen periodes van 6 maanden (of korter) tussen de tijdelijke contracten mee.

Voor een jaarlijks terugkerende seizoensarbeider kan dit betekenen dat bij een tijdelijk contract na 1 juli 2015 een transitievergoeding wordt berekend over alle voorafgaande arbeidscontracten, mits de tussenpozen tussen de contracten ten hoogste 6 maanden beliepen. Als een seizoensarbeider vanaf 2010 bijvoorbeeld steeds 7 maanden per jaar heeft gewerkt (met tussenpozen van 5 maanden) en deze werknemer komt in 2015 weer van 1 maart tot 1 oktober werken, dan moet de werkgever hem op 1 oktober 2015 een transitievergoeding betalen ter grootte van minimaal een maandsalaris. Volgens de hoofdregel is de werkgever namelijk 1/6 maandsalaris per elk half dienstjaar verschuldigd waarbij de tussenpozen van maximaal 6 maanden nu niet meetellen. In dit voorbeeld heeft de seizoensarbeider er 7 halve dienstjaren (42 maanden) op zitten.

Een eerder betaalde transitievergoeding mag uiteraard in mindering worden gebracht op in latere jaren verschuldigde vergoedingen wanneer opnieuw een tijdelijk contract wordt afgesloten. Denk u er tevens om dat er in een contract van 6 maanden of korter geen proeftijd mag worden opgenomen!