Tijdig doorgeven werkelijke omzet TVL juni-september 2020

Vóór 1 juni 2021 werkelijke omzet in die periode doorgeven aan de RVO! i.v.m. TVL ontvangen in de periode 1 juni tot en met 30 september 2020 TVL

Ondernemers die een TVL-voorschot (80%) hebben ontvangen over de periode 1 juni tot en met 30 september 2020, hebben in februari 2021 een e-mail van de RVO ontvangen met het verzoek om vóór 1 juni a.s. de werkelijke omzet door te geven. Zij kunnen dit doen met de btw-aangiftes van het tweede en derde kwartaal 2020. Op basis van de werkelijke omzet wordt de definitieve TVL in de betreffende periode vastgesteld. Is het omzetverlies gelijk aan de opgegeven schatting bij de aanvraag van het voorschot? In dat geval ontvangt de ondernemer de laatste 20% TVL. Is het omzetverlies hoger, dan wordt de definitieve TVL naar boven bijgesteld. Is het werkelijke omzetverlies kleiner dan is opgegeven bij de schatting, dan wordt minder dan 20% uitbetaald of de ondernemer betaalt (een deel van) de TVL terug. Hiervoor kan een betalingsregeling worden getroffen, waarbij kan worden terugbetaald in 6 of 12 maandelijkse termijnen. Ook is het mogelijk om een persoonlijke betalingsregeling met de RVO te treffen.