Tijdelijk verruimde vrijstelling schenkbelasting

In het kader van hun estate planning kiezen ouders er soms voor te schenken aan hun kinderen. In het ‘Belastingplan 2014’ zijn twee maatregelen opgenomen met betrekking tot schenkingen.

De eerste maatregel ziet op een technische aanpassing van de Successiewet 1956 waardoor ook schenkingen door ouders aan kinderen in de leeftijd van 18 tot 40 jaar, welke worden aangewend voor de aflossing van restschulden van de eigen woning, onder voorwaarden vrijgesteld kunnen plaatsvinden. Deze maatregel heeft een structureel karakter.

Een andere maatregel is de tijdelijke verruiming van de voorwaarden van de eenmalig verhoogde vrijstelling voor de periode van 1 oktober 2013 tot 1 januari 2015. Allereerst is het vrij te stellen bedrag verhoogd tot € 100.000. Verder vervallen de eisen dat de schenking door een ouder aan een kind moet zijn gedaan en dat het kind tussen de 18 en 40 jaar oud moet zijn. Vanaf 1 oktober 2013 mag derhalve een ieder aan een begiftigde een schenking verrichten van € 100.000, waarbij de begiftigde de tijdelijk verruimde vrijstelling kan toepassen.

Over deze maatregel zijn in de praktijk veel vragen gesteld. Zo eenvoudig blijkt de regeling dus niet te zijn. Overweegt u ook om gebruik te maken van deze maatregel ? Laat u dan vooraf goed voorlichten om teleurstellingen achteraf te voorkomen.