Termijn aanvragen subsidie praktijkleren sluit over drie weken

Wil een onderneming nog in aanmerking komen voor de subsidie praktijkleren dan hebben zij nog 3 weken oftewel tot 15 september a.s. de tijd om subsidie aan te vragen voor leerwerkplaatsen. Het (v)mbo-schooljaar is afgelopen en dus weten bedrijven precies hoeveel begeleiding hun leerlingen hebben gehad.

Regeling ziet op afgelopen schooljaar

Het aanvragen van de subsidie voor praktijkleren kan sinds 2 juni jl. Toch is het aflopen van het (v)mbo-schooljaar op 1 augustus het startschot geweest waarop veel erkende leerbedrijven subsidie zijn gaan aanvragen voor de begeleiding van hun (bbl-)leerlingen in schooljaar 2015-2016. De subsidie wordt berekend over het aantal weken in het afgelopen schooljaar dat de begeleiding is geweest. Wanneer deze begeleiding daadwerkelijk is afgelopen kan het aantal begeleidingsweken daarom veel preciezer worden berekend en is het aangevraagde subsidiebedrag realistischer.

Bedragen verschillen per type leerling

De subsidieberekening verschilt per type leerling. Rekensommen voor het uitrekenen van de toe te kennen subsidie zien er als volgt uit:

  • Begeleiding MBO-BBL-leerling: aantal weken (max. 40)/40 x € 2700.
  • Begeleiding HBO-er, daarvoor geldt een maximum van 42 weken.
  • Bij promovendi en toio’s (technologisch ontwerpers in opleiding) geldt: (het aantal onderzoeksmaanden/12 x het aantal uren per week (max. 36))/36 x € 2700.

RVO gaat net als voorgaande jaren uit van een subsidie van maximaal € 2700 euro per leerling. Dit bedrag wordt verlaagd zodra het beschikbare subsidiebudget wordt overschreden. De afgelopen twee jaar is dit niet gebeurd. Alle aanvragers hebben beide jaren het volledige subsidiebedrag ontvangen. Tenminste, als zij een subsidieaanvraag op de juiste manier indienden.

Subsidie aanvragen via RVO

Werkgevers kunnen aanvragen indienen via het digitale aanvraagformulier welke te vinden is op de site van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Dit aanvraagformulier staat al sinds 2 juni 2016 online. Om dit formulier in te vullen, hebben aanvragers eHerkenning met minimaal niveau 1 nodig.