Subsidieregeling monumenten Fryslân

De provincie Friesland heeft de Subsidieregeling monumenten Fryslân gepubliceerd. Het doel van de nieuwe regeling – die de Subsidieregeling monumenten Fryslân 2019  opvolgt – is het bevorderen van restauratie, herbestemming en onderhoud van monumenten in de provincie. Nieuw dit jaar is dat naast rijksmonumenten ook gemeentelijke monumenten en karakteristieke panden in aanmerking komen. Daarnaast is er subsidie beschikbaar voor het onderhoud van rijksmonumentale molens en voor plankosten.

Natuurlijke personen en privaatrechtelijke rechtspersonen die eigenaar of zakelijk gebruiksgerechtigde zijn van een monument komen in aanmerking voor subsidie, die kan oplopen tot maximaal € 200.000.

Subsidie kan worden aangevraagd van 14 september tot en met 18 september 2020. Voor plankosten geldt echter een langere openstelling: hiervoor kunnen aanvragen worden ingediend van 14 september tot en met 30 oktober 2020. Het beschikbare budget bedraagt € 2,5 miljoen. Dit budget wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van de aanvragen.