Subsidie onderwijs

Met ingang van 1 januari 2014 is er een nieuwe subsidieregeling voor onderwijskosten, de Subsidieregeling Praktijkleren.

De nieuwe regeling richt zich met name op:

  • kwetsbare groepen in de arbeidsmarkt bij wie jeugdwerkloosheid een groot probleem vormt;
  • op studenten die een opleiding volgen in sectoren waar een tekort ontstaat aan gekwalificeerd personeel;
  • op wetenschappelijk personeel dat onmisbaar is voor de Nederlandse kenniseconomie.

De aanvraag moet gedaan worden vóór 15 september a.s. en moet betrekking hebben op het afgelopen studiejaar.