subsidie voor innovatie, bedrijfsontwikkeling en/of strategisch HR

Voucherregeling Friesland

Het doel van deze nieuwe subsidieregeling is innovatie, bedrijfsontwikkeling en/of strategisch HR te stimuleren bij mkb-ondernemers in de provincie Friesland. De effecten van het te subsidiëren project slaan daarbij direct neer in provincie Friesland.

Voor wie?

Voor deze subsidie komen in aanmerking mkb-ondernemingen die op het moment van de aanvraag een vestiging hebben in de provincie Friesland en daar ondernemingsactiviteiten uitvoeren.

Voor welke activiteiten?

Subsidie wordt verstrekt voor activiteiten die zien op: * bedrijfsontwikkeling: het opstellen van een financieringsplan, procesoptimalisatieplan of bedrijfsplan;

* innovatie-advies: het inwinnen van advies over nieuwe kennis met betrekking tot nieuwe producten, productieprocessen of diensten, of de vernieuwing daarvan voor de onderneming;

* het opstellen van een strategisch HR-beleidsplan en/of de implementatie hiervan;

* deskundigheidsbevordering bij medewerkers met HR-taken en/of medewerkers die HR-taken gaan uitvoeren, niet zijnde professionele HR-functionarissen.

Subsidiebedrag

De hoogte van de subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten met een minimum van € 500 en een maximum van € 2.500. Het subsidieplafond is vastgesteld op € 900.000, waarvan € 600.000 voor innovatie en bedrijfsontwikkeling en € 300.000 voor strategische HR.

Openstelling

Aanvragen kunnen tijdens een openstelling worden ingediend bij het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN). De eerste openstelling loopt van 20 maart tot en met 31 december 2018.

Wilt u meer weten over het aanvragen van deze subsidieregeling. Neem dan contact met ons op.