Studenten- en scholierenregeling

Veel studenten en scholieren gaan rond de vakantieperiode aan de slag. De een zal daarbij kiezen voor een flinke vakantiebaan, terwijl de ander wellicht voorkeur heeft voor een zaterdagbaantje. Ongeacht de keuze van de betreffende student of scholier zal hij of zij in de ene maand veel uren werken en in de andere maand maar heel weinig (of zelfs geheel niet). Belangrijke oorzaak daarvan is het feit dat studenten en scholieren zelf nog een bepaalde periode met vakantie gaan. De vraag is dan: welke tijdvaktabel moet er worden toegepast?

Voor studenten en scholieren mag u de zogenoemde Studenten- en scholierenregeling toepassen. Daarbij mag u gebruikmaken van de kwartaaltabel, waardoor er minder loonbelasting/premie volksverzekeringen wordt berekend. Het loon van 3 maanden wordt bij elkaar opgeteld en de loonbelasting wordt per kwartaal berekend. Hiermee voorkomt u dat de student of scholier de ene maand veel loonbelasting betaalt en de andere maand niets. Voordeel voor de student is dat hij niet hoeft te wachten tot het volgende kalenderjaar om de te veel betaalde loonbelasting via zijn aangifte IB terug te vragen.

Voor de berekening van de premie werknemersverzekeringen en de premie Zorgverzekeringswet gelden de normale regels. U kunt het ‘Model opgaaf gegevens voor de loonheffing – Studenten- en scholierenregeling’ van de Belastingdienst hier downloaden.