Strijd tegen schijnconstructies krijgt vorm

Op 2 juni 2015 stemde de Eerste Kamer in met het wetsvoorstel. De recent aangenomen Wet aanpak schijnconstructies (Was) kan grote gevolgen hebben voor de inrichting van de loonstrook en de salarisbetaling aan werknemers. Werkgevers moeten hun loonadministraties vóór de datum van inwerkingtreding Was-proof maken, anders dreigt een bestuurlijke boete.

De Wet aanpak schijnconstructies (Was) biedt een belangrijke basis voor het bereiken van gelijk loon voor gelijk werk. Uitbuiting, onderbetaling van werknemers en oneerlijke concurrentie worden ermee bestreden.

De Was heeft grote gevolgen voor werkgevers. Er zijn maatregelen in opgenomen met betrekking tot het minimumloon en de naleving van collectieve arbeidsovereenkomsten (cao’s). Daarnaast introduceert de Was een civielrechtelijke ketenaansprakelijkheid voor de betaling van het overeengekomen loon. Ook komt er een wettelijke grondslag voor de openbaarmaking van gegevens door de Inspectie van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Inspectie SZW).

Wilt u meer weten, neem dan contact met ons op.