Strengere eisen aan bewindvoerder

Staatssecretaris Teeven (Veiligheid en Justitie) stelt strengere eisen aan het beschermbewind.
Kantonrechters moeten voortaan jaarlijks controleren of een bewindvoerder aan de kwaliteitseisen voldoet, het plan van aanpak in elke zaak beoordelen en na vijf jaar bekijken of onderbewindstelling nog nodig is. De meeste rechtbanken geven deze week uitleg aan professionele bewindvoerders.