Stagefonds Zorg

Biedt uw zorginstelling stageplaatsen aan studenten van zorgopleidingen? Dan komt uw organisatie mogelijk in aanmerking voor het Stagefonds Zorg van het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS). Het Stagefonds Zorg biedt zorginstellingen (achteraf) een bijdrage voor de kosten van de stagebegeleiding. Wilt u een subsidieaanvraag indienen voor het schooljaar 2016-2017? Dit is mogelijk vanaf 18 augustus 2017, vanaf dan vindt u hier alle benodigde informatie.

Subsidieronde 2017: informatie beschikbaar per 18 augustus 2017

Een subsidieaanvraag voor een stageplek verloopt volgens een vast proces, de subsidieronde. Ieder jaar moet de subsidie opnieuw worden aangevraagd. De subsidie wordt achteraf aangevraagd na het einde van het schooljaar, zodat de subsidie kan worden uitbetaald op basis van werkelijk gerealiseerde stages. Op vrijdag 18 augustus 2017 wordt de oproep tot het indienen van een subsidieaanvraag voor de subsidieronde 2017 per post naar de zorgconcerns (moederbedrijf van de leerbedrijven) verzonden.

Nieuw: uw aanvraag indienen via het online portaal

Vanaf dit jaar kunt u uw aanvraag online indienen in ons nieuwe portaal. Dit maakt het indienen van uw aanvraag veel eenvoudiger en sneller. In het portaal vindt u tevens uw vooringevulde aanvraagformulier en een overzicht van de stages (fte) uitgesplitst per leerbedrijf. Desgewenst blijft het ook nog mogelijk om uw aanvraag per post in te dienen. Wilt u uw aanvraag per post indienen? Neem dan contact op met het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport om het vooringevulde aanvraagformulier voor uw zorgconcern per post te ontvangen via (070) 340 55 66 of stagefonds@minvws.nl.

Vanaf 18 augustus is het (online) loket voor het indienen van de subsidieaanvragen voor het schooljaar 2016-2017 daarmee geopend. Ook vindt u vanaf die datum alle benodigde informatie en documenten op deze webpagina. De deadline voor het aanvragen van de subsidie is 1 oktober 2017. Dan moet de aanvraag door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ontvangen zijn. Aanvragen die na 1 oktober 2017 binnenkomen worden afgewezen.

Voor wie is het Stagefonds Zorg bedoeld?

Voor vergoeding uit het Stagefonds Zorg komen in aanmerking: instellingen die zorg leveren en stages realiseren voor studenten die een verpleegkundige, verzorgende of sociaalagogische opleiding volgen, of een opleiding tot doktersassistent, apothekersassistent of tandartsassistent. Meer weten over de voorwaarden van het Stagefonds Zorg? De juridische afbakening van zowel de zorginstellingen als een lijst van de onder het Stagefonds Zorg vallende opleidingen is opgenomen in de subsidieregeling.

Doel van het Stagefonds Zorg

Het Stagefonds Zorg beoogt dat zorginstellingen meer stageplaatsen aanbieden en dat de begeleiding van stagiaires verbetert, zodat een bijdrage wordt geleverd aan het oplossen van toekomstige knelpunten in de arbeidsmarkt van de zorg.

Maximumprijzen: hoe hoog is de subsidie uit het Stagefonds Zorg?

Het totale beschikbare budget voor het studiejaar 2016-2017 is € 112 miljoen. Het normbedrag per fulltime (fte) stage is afhankelijk van het totaal aantal gerealiseerde stageplaatsen. Dit normbedrag wordt berekend nadat alle aanvragen zijn binnengekomen en beoordeeld. De subsidie wordt na afloop van het schooljaar uitgekeerd aan de zorgconcerns. De normbedragen 2016-2017 worden medio november 2017 bekend gemaakt. Per opleiding is een maximum normbedrag opgenomen in de regeling. In de subsidieregeling ziet u dat de opleidingen zijn opgedeeld in vier categorieën. Per categorie zijn de maximum normbedragen als volgt:

  • Categoriecode A: € 2.700
  • Categoriecode B: € 1.800
  • Categoriecode C: € 4.800 ( = € 1.800 + € 3.000)
  • Categoriecode D: € 3.200 ( = € 1.800 + € 1.400)

Normbedragen Stagefonds Zorg 2016-2017

De exacte normbedragen Stagefonds Zorg 2016-2017 worden medio november 2017 bekend gemaakt.

Het gehele subsidieproces is hier nader te bekijken.