SDE+ subsidie

SDE+ subsidie (zonnepanelen) weer open op 2 oktober 2018

Vanaf 2 oktober tot en met 8 november 2018 wordt de subsidieregeling ‘Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+)’ weer opengesteld. In dat kader kun een aanvraag worden ingediend voor de categorieën Zon, Biomassa, Geothermie, Water en Wind. Al jaren wordt een groot gedeelte van het budget ingezet in de vorm van een tegemoetkoming op zonnepanelen. De subsidieregeling vergoedt het verschil in kostprijs tussen grijze en groene energie over een periode van 15 jaar. In die periode wordt het investeringsbedrag met de SDE+ nagenoeg terug.