Scheiden vanaf 2020

Wat gaat er voor scheidingen vanaf 2020 veranderen? Hierbij de algemene regel met drie uitzonderingen:

Scheiding vanaf 1 januari 2020

Voor scheidingen vanaf 2020 wordt de duur van de partneralimentatie teruggebracht tot de helft van de duur van het huwelijk met een maximum van vijf jaar. Hierop zijn drie uitzonderingen waardoor de termijn langer kan zijn:

  1. Kinderen jonger dan twaalf jaar
    Als er uit het huwelijk kinderen zijn geboren, dan eindigt het recht op partneralimentatie als het jongste kind twaalf jaar wordt.
  2. Lang huwelijk
    Als het huwelijk minimaal vijftien jaar heeft geduurd en de alimentatiegerechtigde binnen tien jaar AOW krijgt, dan loopt de alimentatieverplichting minimaal tot aan de AOW-leeftijd.
  3. Lang huwelijk en geboren vóór 1970
    Er geldt een overgangsregeling voor ex-partners die geboren zijn op of voor 1 januari 1970, die pas over meer dan tien jaar AOW krijgen en bij wie het huwelijk langer heeft geduurd dan vijftien jaar. In deze situatie is de alimentatieduur maximaal tien jaar.

Fiscale aftrek alimentatie

De komende jaren verandert ook de fiscale aftrek van partneralimentatie. In 2019 is de betaalde partneralimentatie nog aftrekbaar tegen maximaal 51,75%, maar dit tarief daalt geleidelijk naar 37,05% in 2023. Deze wijziging geldt ook voor de al lopende alimentatieverplichtingen.

U ziet dat het nogal uitmaakt of u in 2019 of 2020 een verzoek tot echtscheiding indient. Afhankelijk van uw positie (betaler of ontvanger), kan een overeengekomen alimentatieregeling financieel gunstiger of ongunstiger voor u uitpakken.