Psycholoog in het jeugddomein? Zorg dat je per 1 januari 2016 geregistreerd bent. 

Vanaf 1 januari 2016 moeten alle psychologen, orthopedagogen en psychotherapeuten geregistreerd zijn in het Kwaliteitsregister Jeugd of het BIG-register. Dat is het gevolg van de Jeugdwet die in 2015 in werking is getreden. Ben je als psycholoog werkzaam in de brede jeugdhulp of jeugdbescherming en nog niet geregistreerd in het Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) of het BIG-register? Meld je dan vóór 1 januari 2016 bij het Kwaliteitsregister Jeugd. Over de verplichting tot beroepsregistratie onder de Jeugdwet is deze week een brochure uitgebracht door het Programma Professionalisering Jeugdhulp en Jeugdbescherming. Download de brochure hier.

happy children

Registratie bij het Kwaliteitsregister Jeugd ook voor Kinder- en Jeugdpsychologen NIP

Ook de bij het NIP geregistreerde Kinder- en Jeugdpsychologen moeten zich vóór 1 januari 2016 bij het Kwaliteitsregister Jeugd aanmelden voor registratie als Kinder- en Jeugdpsycholoog SKJ. De bestaande eisen van de Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP vormen de basis voor de registratie Kinder- en Jeugdpsycholoog bij het Kwaliteitsregister Jeugd (postmasterniveau). Daarom kunnen kinder- en jeugdpsychologen op basis van hun NIP-registratie een registratie als Kinder- en Jeugdpsycholoog SKJ aanvragen. Om voor registratie in aanmerking te komen moet u – naast een bewijs van registratie als Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP – kunnen aantonen minimaal 16 uur per week werkzaam te zijn, en te beschikken over een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) volgens de eisen van SKJ. De herregistratietermijn van de NIP-registratie kan door SKJ worden overgenomen.

De LVVP luidt de noodklok over zorgcontinuïteit jeugd-ggz

De landelijke vereniging voor vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten heeft in haar brief aan de staatssecretaris en wethouders van gemeenten, haar zorg uitgesproken over de problemen waar jeugdhulpverleners in de praktijk tegenaan lopen.

In deze brief wordt aandacht gevraagd voor onder andere knelpunten ten aanzien van:

  • het declaratiesysteem;
  • de privacyproblematiek;
  • systeemtherapie;
  • administratieve lastenverzwaring en bureaucratie.

Ongetwijfeld punten die de meeste jeugdhulpverleners zullen herkennen. Sinds de transitie van het sociaal domein per 1-1-2015 lopen zowel zorgverleners als ook de gemeenten tegen praktische problemen aan. Een eenduidig en overzichtelijk declaratiesysteem lijkt te ontbreken ondanks het feit dat veel gemeenten hun best doen de zaken goed te regelen. Het ontbreken van duidelijke en eenduidige productcodes en de verschillende declaratieafspraken per gemeente, resulteert volgens de LVVP te vaak in verwerkings- en daarmee betalingsproblemen. Ook wordt volgens de belangenvereniging te vaak privacygevoelige informatie gevraagd door gemeenten, wat overigens ook per gemeente weer verschillend is. Deze informatie uitvraag is in bepaald gevallen in strijd met de wet- en regelgeving en eveneens niet duidelijk gecommuniceerd met de patiënten.

Een grote frustratie binnen de beroepsgroep betreft de administratieve problemen bij de aanlevering van gegevens, toeleiding tot toewijzing van zorg, tekortkomingen in software en declaratieafspraken die niet aansluiten met de formats van de verschillende gemeenten.

Kortom, er valt nog veel te verbeteren binnen het nieuwe systeem. Of misschien moeten we wel zeggen nieuwe “systemen” nu blijkbaar niet gekozen is voor een eenduidige aanpak op landelijk niveau.