Plaats van dienst per 1 januari 2015 (moss)

Verandering plaats van dienst en een nieuw loket genaamd moss. Vanaf 1 januari 2015 zullen b2c-verrichtingen van telecommunicatiediensten, omroepdiensten en langs elektronische weg verrichte diensten in alle gevallen belastbaar zijn in het EU-land van de afnemer, ongeacht waar de dienstverrichter is gevestigd. Voor ondernemingen die in een lidstaat zijn gevestigd met een lager btw-tarief  vervalt daarmee het concurrentievoordeel ten opzichte van ondernemingen uit andere lidstaten. Tot eind 2014 worden dienstverrichtingen voor eindafnemers (b2c) door EU-ondernemingen namelijk nog belast in de lidstaat waar de dienstverrichter is gevestigd.  Bent u dienstverrichter en levert u een of meer van bovengenoemde diensten aan particulieren in andere EU-landen dan dient u zich in elk EU-land te registreren en daar aangifte btw te doen en ook te betalen. Een en ander volgens de eisen van dat land. Een andere optie is dat u zich aanmeldt voor de Mini One Stop Shop-regeling (moss) zodat u via het beveiligde gedeelte van de internetsite van de belastingdienst per kwartaal aangifte kunt doen in plaats van in elk EU-land waar uw particuliere afnemers zitten. Via de moss dient binnen 20 dagen (inderdaad dit is korter dan normaal) na het einde van het betreffende tijdvak aangifte te worden gedaan. De diensten waar het om gaat variëren van telefoondiensten (ook VoIP) tot het verschaffen van toegang tot het internet en van het aanbieden van muziek en games tot onlinedagbladen. De wijziging heeft geen invloed op de regeling plaats van dienst waarbij de afnemer een andere onderneming is (B2B).