Pensioen in eigen beheer

De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Wiebes van Financiën besloten tot een oplossing voor de pensioenklem waarmee directeur-grootaandeelhouders (dga’s) te maken hebben.

Veel dga’s die via de bestaande regeling voor ondernemers pensioen opbouwen hebben als gevolg hiervan geld vastzitten in het eigen bedrijf, het zogenoemde ‘beklemd vermogen’.  Er komt daarom een wetsvoorstel om de pensioenregeling met een voor dga’s aantrekkelijke regeling af te laten kopen. Dat meldt het ministerie van Financiën.

De dga krijgt de mogelijkheid om het pensioen in eigen beheer te beëindigen door middel van uitfasering. Hierbij wordt het reeds opgebouwde pensioen zonder afrekenen afgestempeld naar de fiscale waarde.

Vervolgens kan de dga het pensioen in eigen beheer afkopen tegen de fiscale waarde eind 2015. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van een eenmalige belastingkorting. Dat vormt een extra prikkel voor dga’s om te stoppen met pensioen in eigen beheer en op die manier eigen vermogen vrij te spelen. De belastingkorting bedraagt in 2017 24,5% (er is dan loonheffing verschuldigd over 65,5% van de fiscale waarde), in 2018 25% en in 2019 19,5%. Tevens bent u geen revisierente verschuldigd. Voor dga’s die de pensioenregeling niet afkopen, wordt een spaarvariant geïntroduceerd.

Staatssecretaris Wiebes stuurt het wetsvoorstel voor uitfasering van pensioen in eigen beheer met Prinsjesdag naar de Tweede Kamer. De afkoopregeling heeft een positief effect van circa 2 miljard euro op de begroting voor 2017. Het uitfaseren van pensioen in eigen beheer betekent een belangrijke vereenvoudiging voor de Belastingdienst.