Ook voor 2021 verruiming vrije ruimte WKR

De vrije ruimte van de werkkostenregeling gaat ook voor het jaar 2021 tijdelijk omhoog naar 3% over de eerste € 400.000. Dit is onderdeel van de uitbreiding van het economisch steun- en herstelpakket.

Om werkgevers tegemoet te komen bij problemen vanwege de coronacrisis, verhoogt het demissionaire kabinet de vrije ruimte van de werkkostenregeling (WKR) van 1,7% naar 3% over de eerste € 400.000 van de loonsom van de werkgever. Deze verhoging was ook tijdelijk van toepassing in 2020. Ook dit jaar is de verruiming tijdelijk. Anders dan vorig jaar geldt boven de € 400.000 een vrije ruimte van 1,18%, in plaats van 1,2% in 2020. Brengt de werkgever méér in deze vrije ruimte onder, dan moet hij over het meerdere 80% eindheffing betalen. Werkgevers mogen zelf bepalen of ze de vrije ruimte willen gebruiken en waar ze die aan willen besteden.