Ondernemers krijgen langer tijd om belastingschuld door corona af te lossen

Ondernemers die wegens corona uitstel van betaling van belastingen hebben gekregen krijgen langer de tijd om hun opgebouwde belastingschuld af te lossen. Dit schrijft staatssecretaris Vijlbrief van Financiën dinsdag in een brief aan de Tweede Kamer. Ondernemers krijgen nu 36 maanden de tijd om de belastingschuld terug te betalen en hoeven pas vanaf 1 juli 2021 terug te betalen. Daarnaast kunnen ondernemers die al eens uitstel hebben aangevraagd hun uitstel nog verlengen tot 1 januari.

Het besluit is volgens Vijlbrief genomen omdat het kabinet niet wil dat ondernemers alsnog in de knel komen bij het terugbetalen van de belastingschuld. Op verzoek van de Tweede Kamer is nog eens naar de termijn om af te lossen gekeken en besloten om de terugbetalingsregeling verder te verruimen. De startdatum voor het terugbetalen van coronaschulden schuift nu op naar 1 juli 2021 en duurt de afbetalingsregeling dan maximaal 36 maanden. Dat was eerst 24 maanden vanaf 1 januari 2021.

Afbetaling volgens vast maandelijks bedrag

Ondernemers beginnen per 1 juli 2021 met het afbetalen van de belastingschuld die zij door de coronacrisis hebben opgebouwd – zoals eerder aangekondigd – met een vast bedrag per maand. Uiteraard is het ook mogelijk om eerder af te lossen als de ondernemer dit wil.
De tijdelijke verlaging van invorderingsrente naar bijna nul procent blijft van kracht tot en met 31 december 2021.