‘Nieuwsbrief Loonheffingen 2018’ gepubliceerd

De Belastingdienst heeft de eerste uitgave van de ‘Nieuwsbrief Loonheffingen 2018’ gepubliceerd. In de nieuwsbrief staat informatie over de nieuwe regels vanaf 1 januari 2018 voor het inhouden en betalen van de loonheffingen.

De eerste uitgave van de Nieuwsbrief Loonheffingen 2018 verschijnt dit jaar eerder dan gebruikelijk. De Belastingdienst wil werkgevers en intermediairs zo vroeg mogelijk informeren over alle veranderingen voor 2018 die op dit moment al bekend zijn. In de nieuwsbrief is onder andere informatie over de loonkostenvoordelen en het jeugd-LIV opgenomen.

Eventuele aanvullingen op de onderwerpen in deze nieuwsbrief, wijzigingen uit het Belastingplan 2018 en de tarieven en percentages voor 2018 staan in de volgende uitgaven van de nieuwsbrief. Die zullen verschijnen in november en december 2017 en begin 2018. In elke uitgave staat naast nieuwe informatie ook alle informatie uit de vorige uitgave.

» Nieuwsbrief Loonheffingen 2018