Nieuwe uiterste betaaltermijn per 1 juli 2017 van start

De maximale betaaltermijn van 60 dagen voor grote ondernemingen in hun overeenkomsten met mkb-bedrijven en zzp’ers treedt op 1 juli 2017 in werking. Dat heeft demissionair minister Blok van Veiligheid en Justitie bekendgemaakt. De nieuwe termijn geldt niet voor bestaande overeenkomsten, tenzij die één jaar na de inwerkingtreding nog bestaan. De termijn geldt voor overeenkomsten van ondernemingen die rechtspersoonlijkheid bezitten en onder het jaarrekeningregime vallen van middelgrote ondernemingen. Dit geldt ook voor overeenkomsten van natuurlijke personen die als zelfstandige gedurende twee van de drie balansdata aan die eisen voldoen.

De standaard betalingstermijn is 30 dagen, tenzij is overeengekomen dat de termijn wordt verlengd tot maximaal 60 dagen. Wordt niet binnen de betaaltermijn betaald, dan mag wettelijke rente in rekening worden gebracht. Vanaf 1 juli a.s. start de berekening van de wettelijke rente in elk geval 60 dagen nadat de factuur is ontvangen. Overeenkomsten met een langere betaaltermijn worden nietig verklaard.