Niet alleen de VAR wordt afgeschaft!

U zult al wel gelezen hebben dat de VAR per 1 mei 2016 wordt afgeschaft. Er geldt een overgangsperiode tot 1 mei 2017. Alleen in situaties waarin de opdrachtgever helemaal niets aan de nieuwe werkwijze en/of overeenkomst heeft gedaan, zal de Belastingdienst naheffen en boetes opleggen. Naast de VAR vervalt echter ook de fictieve dienstbetrekking voor de commissaris. Volgens staatssecretaris Wiebes weet niemand nog wat de reden was voor deze fictie. Vooruitlopend op de belastingplannen zal de staatssecretaris de fictieve dienstbetrekking dan ook per beleidsbesluit afschaffen. Bedrijven hoeven dan op de beloning voor de commissaris geen loonbelasting meer in te houden en af te dragen.