Naheffing heffingskortingen bij 5 à 6 miljoen belastingplichtigen

Dit is het aantal mensen dat naar schatting te maken krijgt met een naheffing of een lagere teruggaaf inkomstenbelasting over 2014. Gezien het aantal belastingplichtigen dat het betreft, krijgt ook uw cliënt waarschijnlijk hiermee te maken. U doet er verstandig aan hem op deze tegenvaller voor te bereiden. De naheffing of lagere teruggaaf is het gevolg van het inkomensafhankelijker worden van de heffingskortingen. Deze wijzigingen konden niet meer tijdig worden verwerkt in de voorlopige aanslagen en de loonbelastingtabellen over 2014, aldus staatssecretaris Wiebes in antwoord op Kamervragen.

Commentaar
Het is algemeen bekend dat de afbouw van de heffingskortingen bij bepaalde belastingplichtigen zou leiden tot een lagere teruggaaf IB of naheffingen. Maar de hoogte van het bedrag per belastingplichtige en het aantal belastingplichtigen dat hiermee begin volgend jaar te maken krijgt, komt min of meer als donderslag bij heldere hemel. Dat komt onder meer door de summiere berichtgeving door de Belastingdienst: slechts een bericht hierover op de website. Inmiddels is besloten om de komende tijd meer informatie te verstekken. Zo zullen belastingplichtigen die eind 2014 of begin 2015 de voorlopige aanslag IB 2014 ontvangen, daarbij een vooraankondiging krijgen over de mogelijk hogere aanslag IB 2014. Ook zal deze informatie worden opgenomen bij de uitnodiging voor het doen van de aangifte IB 2014.

De naheffing of lagere teruggaaf betreft alleen het jaar 2014. Per 1 januari 2015 zijn de voorlopige aanslagen en de loonbelastingtabellen wel aangepast.

 

Bron: Fiscount