Meldplicht datalekken

Zoals u wellicht al hebt gelezen is er met ingang van 1 januari 2016 een wijziging van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) van kracht die een meldplicht regelt voor datalekken.

Deze meldplicht houdt in dat organisaties die persoonsgegevens verwerken, datalekken moeten melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens (Voorheen College Bescherming Persoonsgegevens). Daarnaast moet dat in bepaalde gevallen ook aan de betrokkene worden gemeld. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft beleidsregels voor deze meldplicht datalekken opgesteld. Deze beleidsregels dienen tevens als uitgangspunt voor het handhavingsbeleid van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u hier terecht.