Medisch specialisten: richt BV op vóór 1 januari 2015

Medisch specialisten die in 2015 hun fiscaal ondernemerschap willen behouden, kunnen gebruikmaken van samenwerkingsovereenkomsten. Deze overeenkomsten zijn ontwikkeld in overleg met de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, de Orde van Medisch Specialisten (OMS) en het ministerie van Financiën. Kiezen de medisch specialisten voor de oprichting van een BV die vervolgens met het ziekenhuis een samenwerkingsverband aangaat? In dat geval zullen zij die BV moeten oprichten vóór 31 december 2014. Er kan dus niet tot 1 oktober 2015 een BV worden opgericht met terugwerkende kracht tot 1 januari 2015. Dit heeft het ministerie van Financiën laten weten aan de OMS.

Let op:
Wilt u als medisch specialist ook na 1 januari 2015 zelfstandig ondernemer blijven, dan is een tijdige oprichting van de BV met inbreng van uw praktijk noodzakelijk.
Wij helpen u graag bij het oprichten van een BV en  vertellen in duidelijke taal welke zaken er geregeld moeten worden. Wij werken samen met een notaris die snel zaken voor u kunt regelen. Dat noemen wij ontzorgen!