Lager gebruikelijk loon voor dga startup

Directeur-grootaandeelhouders (dga’s) van een start-up zijn niet meer verplicht zichzelf een belastbaar loon te geven van € 44.000. Ze mogen zich de eerste drie jaar een wettelijk minimumloon geven. Zo blijft er meer geld over om te investeren in de onderneming.

Let op! Een innovatieve startup is een bedrijf dat speur- en ontwikkelingswerk verricht en binnen de WBSO (S&O-afdrachtvermindering) als starter is aangemerkt.

Als dga hoort u vanuit uw bv een loon te krijgen dat gebruikelijk is voor het niveau en de duur van uw arbeid. Dit is in een notendop de gebruikelijkloonregeling. Volgens de hoofdregel moet uw loon ten minste worden vastgesteld op het hoogste van de volgende bedragen:

  • 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking,
  • het hoogste loon van de overige werknemers van de bv of de daarmee verbonden bedrijven,
  • € 44.000.

Onder voorwaarden is een lager gebruikelijk loon dan € 44.000 mogelijk. Een hoger loon kan ook en is soms zelfs verplicht.

Let op! Voor dga’s van (startende) ondernemingen met lage of geen winst is het ook nu, op verzoek en in overleg met de Belastingdienst, mogelijk om het gebruikelijk loon op een lager bedrag vast te stellen. Voor innovatieve startups is dit met de minimumloontoevoeging aan de gebruikelijkloonregeling, vanaf 2017 wettelijk geregeld.