Het herstelkader dat zal bepalen hoe mkb’ers worden gecompenseerd voor schade die is ontstaan door de verkoop van derivatencontracten, zal naar verwachting medio december 2016 klaar zijn. Dat meldt de Derivatencommissie, de commissie van deskundigen (Ben Knüppe, Theo Kocken en Rutger Schimmelpenninck) die door minister Dijsselbloem op advies van de AFM in maart 2016 werd…

Lees verder

Het overgangsrecht bij de nieuwe teruggaafregeling voor oninbare vorderingen wordt aangescherpt. Dit overgangsrecht geldt voor bestaande vorderingen, waarvoor op grond van de huidige btw-regels nog geen recht op teruggaaf bestaat wegens oninbaarheid. Voor deze vorderingen begint op 1 januari 2017 de 1-jaarstermijn te lopen. Dit geldt ook voor nog niet betaalde crediteuren. Onder de huidige…

Lees verder

Minister Jet Bussemaker (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) gaat de fiscale aftrek voor monumentenonderhoud en die voor scholing voorlopig niet schrappen. Zij heeft dat woensdag aan de Tweede Kamer laten weten. Ze komt daarmee tegemoet aan de wens van de Kamer. Omdat de belastingaftrek voor het onderhoud van monumentale panden volgend jaar niet verdwijnt moet Bussemaker…

Lees verder

Belasting box 3

De heffing in box 3 (de zogeheten vermogensbelasting 30%) wordt per 1 januari 2017 aangepast vanwege een eerdere wetswijziging (Belastingplan 2016). Er komen drie schijven, de zogeheten vermogenscategorieën: – een belastbaar vermogen tot € 75.000; – een belastbaar vermogen tussen € 75.000 en € 975.000; – een belastbaar vermogen van meer dan € 975.001. Per…

Lees verder

Een wetswijziging van staatssecretaris Wiebes (Financiën) kan grote gevolgen hebben voor de overdracht van familiebedrijven aan een volgende generatie. Bij schenking of vererving moeten opvolgers mogelijk meer belasting gaan betalen. Dat meldt het FD. Het wetsvoorstel van Wiebes heeft betrekking op de Bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) en is een reactie op een recent arrest van de Hoge…

Lees verder

Een uitzonderingspositie in de wet- en regelgeving voor bedrijven tot 25 medewerkers. Daar pleit voorzitter Michaël van Straalen van MKB-Nederland voor. Van Straalen wil dat een dergelijk MKB-statuut moet worden vastgelegd in het volgende regeerakkoord om ondernemers te verlossen van regels die voor hen niet werkbaar zijn. ‘We hebben het al jaren over think small…

Lees verder

Met ingang van 1 januari 2017 kunnen ondernemers de btw op geheel of gedeeltelijke oninbare vorderingen sneller en eenvoudiger terugvragen. Deze wijziging beoogt een administratieve lastenverlichting en komt op verzoek van het bedrijfsleven. Wat verandert er? Een opeisbare vordering wordt na één jaar in plaats van twee jaar al als oninbaar beschouwd. Een apart teruggaafverzoek…

Lees verder

Aftrek monumentenpanden

De aftrek monumentenpanden stelt particuliere eigenaren in staat de kosten van onderhoud van hun rijksmonumentenpand fiscaal in aftrek te brengen. Deze aftrekpost vervalt met ingang van 2017. Voor eigenaren die reeds onomkeerbare financiële verplichtingen zijn aangegaan, treedt met ingang van 1 januari 2017 een niet-fiscale overgangsregeling in. Deze overgangsregeling geldt in 2017 en 2018 en…

Lees verder

Miljoenennota 2017

De overheidsfinanciën zijn het afgelopen jaar verbeterd en de economische groei zet naar verwachting door met 1,7 procent in 2017. Dat zei minister Dijsselbloem van Financiën bij de aanbieding van de Miljoenennota 2017.Het consumentenvertrouwen neemt volgens de minister toe en bedrijven durven weer te investeren. “Nederland staat er na een aantal zware jaren weer beter…

Lees verder