De omzet in de groothandel is in het vierde kwartaal van 2016 met 7 procent gegroeid ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar. Het is de grootste omzetgroei sinds 2013. De omzet van olie- en steenkoolhandelaren steeg met bijna 27 procent het hardst, mede door de gestegen olieprijs. De groothandel voor non-food consumentenartikelen is de…

Lees verder

De detailhandel heeft in 2016 1,9 procent meer omzet geboekt dan in 2015. De verkopen groeiden met 1,4 procent. Vooral supermarkten, kledingwinkels, bouwmarkten en woninginrichtingswinkels zagen hun omzet en verkopen in 2016 toenemen. De sterkste omzetgroei zat bij de webwinkels. Dit meldt het CBS in de Kwartaalmonitor detailhandel. De detailhandelsverkopen (volume) liggen in 2016 nog…

Lees verder

De omzet van de bouw steeg in 2016 met 6,3 procent ten opzichte van een jaar eerder. Vooral bedrijven in de burgerlijke en utiliteitsbouw zagen hun omzet stijgen. Het omzetniveau van de bouw lag nog wel zo’n 8 procent onder dat van voor de crisis in 2008. Voor 2017 zijn bouwondernemers ook positief gestemd. Veel…

Lees verder

Rabobank zal ongeveer 10.000 ondernemers aan wie ongeschikte rentederivaten zijn verkocht compenseren. Dat meldde Het Financieele Dagblad donderdag op basis van een interview met de bij Rabobank voor de compensatie verantwoordelijke programmadirecteur. Banken beloofden vorig najaar ruimhartig op te treden bij de beloofde compensatie voor ondernemers met rentederivaten. Rabobank verwacht dat dit in ongeveer 10.000…

Lees verder

Belastingen box 3 in 2017

Vanaf 2017 gelden de volgende drie schijven in box 3: Schijf 1: tot € 75.000 Schijf 2: vanaf € 75.000 tot € 975.000 Schijf 3: vanaf € 975.000 Daarnaast zijn er 2 percentages waarmee wij uw voordeel berekenen: 1,63% en 5,39%. In de eerste 2 schijven wordt uw voordeel als volgt berekend: Een deel van uw vermogen wordt…

Lees verder

Per 1 januari 2014 is een minimumpercentage van 8% ingesteld van de belastingrente voor de vennootschapsbelasting. Voor wie wil voorkomen dat de Belastingdienst deze hoge rente in rekening brengt, of de termijn waarover belastingrente in rekening wordt gebracht beperken, kan het lonend zijn om kritisch te kijken naar de voorlopige aanslagen over de afgelopen jaren….

Lees verder

Ondernemers die investeren in elektrische bussen, duurzame gebouwen of het efficiënter omgaan met grondstoffen kunnen in 2017 rekenen op fiscaal voordeel via de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil). Voor het jaar 2017 is er 137 miljoen euro beschikbaar voor ondernemers die duurzaam willen investeren. Dat blijkt uit de Milieulijst 2017 die onlangs in de…

Lees verder

Directeur-grootaandeelhouders (dga’s) van een start-up zijn niet meer verplicht zichzelf een belastbaar loon te geven van € 44.000. Ze mogen zich de eerste drie jaar een wettelijk minimumloon geven. Zo blijft er meer geld over om te investeren in de onderneming. Let op! Een innovatieve startup is een bedrijf dat speur- en ontwikkelingswerk verricht en…

Lees verder

  2017 2016  Vrijstellingen schenkbelasting Kinderen  € 5.320 € 5.304 Kinderen 18-40 jaar (eenmalig)  € 25.526  € 25.449 Kinderen 18-40 jaar (eenmalig indien schenking wordt aangewend voor een dure studie)  € 53.176  € 53.016 Overige verkrijgers  € 2.129  € 2.122 Verkrijgers 18-40 jaar (eenmalig) indien schenking wordt aangewend voor de eigen woning  € 100.000  €…

Lees verder

De minister van Financiën moest eraan te pas komen, maar nu kunnen kleine ondernemers, als ze dat willen, hun rentederivatendossier eindelijk sluiten. Een meerderheid van de banken heeft ingestemd met de compensatieregeling, die de door Dijsselbloem ingestelde commissie van Drie heeft bedacht. Ondernemers met een rentederivaat tot €2,5 mln krijgen sowieso een vijfde van de…

Lees verder