De langverwachte brief over de WKR van staatssecretaris Wiebes is er dan eindelijk. In deze brief kondigt de staatssecretaris een aantal zaken aan: Invoering van de WKR per 1 januari is definitief, er komt geen nieuw uitstel meer Beperkte introductie van het noodzakelijkheidscriterium Jaarlijks afrekenen Concernregeling Vrijstelling voor branche-eigen producten Het onderscheid tussen vergoedingen, verstrekkingen…

Lees verder

Subsidie onderwijs

Met ingang van 1 januari 2014 is er een nieuwe subsidieregeling voor onderwijskosten, de Subsidieregeling Praktijkleren. De nieuwe regeling richt zich met name op: kwetsbare groepen in de arbeidsmarkt bij wie jeugdwerkloosheid een groot probleem vormt; op studenten die een opleiding volgen in sectoren waar een tekort ontstaat aan gekwalificeerd personeel; op wetenschappelijk personeel dat…

Lees verder

De inwerkingtreding van het eerste deel van de Wet werk en zekerheid is uitgesteld van 1 juli 2014 tot 1 januari 2015. Betekent dit dat u nu voorlopig even niets hoeft te doen? Nee, in tegendeel. U kunt die extra tijd juist uitstekend benutten om te zorgen dat standaardcontracten en personeelsreglementen worden aangepast, zodat u…

Lees verder