Op donderdag 13 november 2014 heeft de Tweede Kamer ingestemd met het Belastingplan 2015. De Kamer bracht nog wel enkele wijzigingen aan.  De door de Tweede Kamer aangebrachte wijzigingen hebben betrekking op  de volgende onderwerpen: Gebruikelijk loon regeling Werkkostenregeling Kansspelbelasting Afvalstoffenbelasting Energiebelasting Variabele beloning bij staatssteun Een uitgebreide beschrijving van de wijziging kunt u lezen in…

Lees verder

Medisch specialisten die in 2015 hun fiscaal ondernemerschap willen behouden, kunnen gebruikmaken van samenwerkingsovereenkomsten. Deze overeenkomsten zijn ontwikkeld in overleg met de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, de Orde van Medisch Specialisten (OMS) en het ministerie van Financiën. Kiezen de medisch specialisten voor de oprichting van een BV die vervolgens met het ziekenhuis een samenwerkingsverband aangaat?…

Lees verder

Dit is het aantal mensen dat naar schatting te maken krijgt met een naheffing of een lagere teruggaaf inkomstenbelasting over 2014. Gezien het aantal belastingplichtigen dat het betreft, krijgt ook uw cliënt waarschijnlijk hiermee te maken. U doet er verstandig aan hem op deze tegenvaller voor te bereiden. De naheffing of lagere teruggaaf is het…

Lees verder

Tarieven mondzorg omlaag

Geen goed nieuws in de media voor onze cliënten in de medische sector, zoals tandartsen en orthodontisten.  Een bezoek aan de tandarts of de orthodontist wordt in 2015 goedkoper. De tarieven in de mondzorg gaan naar beneden, in het bijzonder die van implantologie. De tariefaanpassing is gebaseerd op een kostenonderzoek en de herijking van de arbeidskostencomponent….

Lees verder

Overgestapt op een elektrische auto? Bent u in de loop van het jaar 2013 elektrisch gaan rijden of juist gestopt dan kan toch bijtelling voor privé gebruik aan de orde zijn. Stel u rijdt tot 1 augustus in een auto met 25% bijtelling en vanwege een sluitende kilometeradministratie vindt er geen bijtelling plaats (het aantal…

Lees verder

Verandering plaats van dienst en een nieuw loket genaamd moss. Vanaf 1 januari 2015 zullen b2c-verrichtingen van telecommunicatiediensten, omroepdiensten en langs elektronische weg verrichte diensten in alle gevallen belastbaar zijn in het EU-land van de afnemer, ongeacht waar de dienstverrichter is gevestigd. Voor ondernemingen die in een lidstaat zijn gevestigd met een lager btw-tarief  vervalt…

Lees verder

Net als voorgaande jaren heeft het Fiscaal Kenniscentrum in opdracht van de NBA een lijst van fiscale eindejaarstips opgesteld. Het document bevat algemene tips (onder meer btw-tips), maar ook adviezen voor ondernemers, directeur-grootaandeelhouders, werkgevers en werknemers. Download hier de Fiscale eindejaarstips 2014. Fiscale Eindejaarstips 2014 Wenst u een nadere toelichting, neem dan gerust contact op…

Lees verder

De CO2-normen voor de fiscale bijtelling van zakelijke auto’s worden per 2016 flink aangescherpt. Dat blijkt uit een brief die staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën donderdag aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. Met ingang van 2016 verdwijnt de vrijstelling in de motorrijtuigenbelasting voor (semi)elektrische auto’s. Ook verdwijnen de bijtellingscategorieën van 4 en 7 procent voor…

Lees verder

Enkele wetswijzigingen die zouden worden opgenomen in de Autobrief 2.0 worden binnenkort opgenomen in een nota van wijziging bij het Belastingplan 2015. De aanpassingen betreffen vooral de bijtellingspercentages voor elektrische en (zeer) zuinige auto’s voor 2016. Deze handelwijze hangt samen met het uitstel van de Autobrief 2.0 tot medio 2015. Zonder deze nadere maatregelen zouden…

Lees verder

De minister van VWS geeft € 100.000 subsidie aan elke medisch specialist die vanaf 2015 zijn onderneming staakt en in loondienst gaat werken bij het ziekenhuis. Dit is bedoeld om de overstap naar loondienst aantrekkelijker te maken. De subsidie komt bovenop een eventuele vergoeding van het ziekenhuis. De belangrijkste voorwaarde is dat de arts nog…

Lees verder