Ondernemers van eenmanszaken moeten hun bestaande btw-nummer gebruiken voor het doen van btw-aangifte en niet het nieuwe btw-identificatienummer (btw-id). Het nieuwe btw-id is bedoeld voor hun contacten met klanten en leveranciers. Zij moeten dit nummer vermelden op hun facturen en website. Het bestaande btw-nummer (voortaan ob-nummer) blijft in gebruik voor het contact met de Belastingdienst….

Lees verder

Werkgevers krijgen tot 1 april 2020 de tijd om te voldoen aan de administratieve vereisten voor de lage WW-premie. Wat nu als een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van rechtswege is overgegaan in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd? In dat geval kan toch de lage WW-premie van toepassing zijn. De oorspronkelijke schriftelijke arbeidsovereenkomst moet dan…

Lees verder

Werkgevers krijgen tot 1 april 2020 de tijd om te voldoen aan de administratieve vereisten voor de lage WW-premie. Dat laat minister Koolmees van Sociale Zaken weten in een brief over de administratieve vereisten van de WW-premiedifferentiatie naar de aard van het contract. De WW-premiedifferentiatie is onderdeel van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) die…

Lees verder

Vergoedt of verstrekt een werkgever meer dan het bedrag van zijn vrije ruimte? Dan betaalt hij over het meerdere 80% eindheffing. Op dit moment geef je de eindheffing uiterlijk aan bij de aangifte over het eerste aangiftetijdvak van het volgende kalenderjaar. De eindheffing over 2019 moet je nog uiterlijk vermelden bij de aangifte van het…

Lees verder

Scheiden vanaf 2020

Wat gaat er voor scheidingen vanaf 2020 veranderen? Hierbij de algemene regel met drie uitzonderingen: Scheiding vanaf 1 januari 2020 Voor scheidingen vanaf 2020 wordt de duur van de partneralimentatie teruggebracht tot de helft van de duur van het huwelijk met een maximum van vijf jaar. Hierop zijn drie uitzonderingen waardoor de termijn langer kan…

Lees verder

Vanaf maart 2020 kunnen bedrijven subsidie aanvragen om een bedrijfsschool op te richten, loopbaanadviezen voor hun werknemers te krijgen of de vaardigheden van hun medewerkers up to date te houden. Het doel van deze regeling is om door middel van subsidie een bijdrage te leveren aan initiatieven in het mkb en specifiek grootbedrijven in de…

Lees verder

Checklist WAB

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is een voorlichtingscampagne gestart om werkgevers en medewerkers te informeren over de WAB en alle veranderingen die hiermee gepaard gaan. Onderdeel van de campagne is een checklist voor werkgevers. WAB-checklist: wat je voor januari 2020 kunt doen 1. Bereid je voor op veranderende WW-premies Als werkgever betaal je vanaf…

Lees verder

Op Prinsjesdag 2019 zijn de belastingplannen 2020 bekendgemaakt. In onderstaand document leest u wat de plannen voor u inhouden: Prinsjesdag-2019 Een greep uit de plannen: Ondernemer: Stapsgewijs minder zelfstandigenaftrek Verhoging MRB voor bestelauto’s DGA Minder en verlaging vpb tarieven Geen rente meer bij tijdige en juiste vpb-aangifte Werknemers en -gevers Meer vrije ruimte Verhoging bijtelling…

Lees verder

Afschrijving bedrijfspand

Bij afschrijvingen op bedrijfspanden, moet u rekening houden met de zogeheten bodemwaarde. Voor gebouwen in eigen gebruik gold t/m 2018 een bodemwaarde van 50% van de WOZ-waarde van het pand. Voor gebouwen die bestemd waren voor de verhuur, gold een bodemwaarde van 100% van de WOZ-waarde. Vanaf 2019 geldt voor de vennootschapsbelasting, voor alle bedrijfsgebouwen…

Lees verder

Verlaging tarief vennootschapsbelasting De huidige stand van zaken met betrekking tot het tarief voor de vennootschapsbelasting. 2019 Belastbaar bedrag                 tarief 0 t/m € 200.000                     19% meerdere                                  25% 2020 Belastbaar bedrag                 tarief 0 t/m € 200.000                   16,5% meerdere                              22,55% 2021   Belastbaar bedrag                 tarief 0 t/m € 200.000           …

Lees verder