Invorderings- en belastingrente

De tijdelijk naar 0,01% verlaagde invorderingsrente geldt tot en met 31 december 2021. Om het eerder afbetalen van de belastingschuld te stimuleren, wordt de invorderingsrente met ingang van

1 januari 2022 stapsgewijs verhoogd. Dan wordt het percentage vastgesteld op 1%. Op 1 juli 2022 wordt het verder verhoogd naar 2%. Vervolgens wordt het percentage met ingang van 1 januari 2023 verhoogd naar 3% en met ingang van 1 januari 2024 bedraagt de invorderingsrente weer 4%.

Belastingrente

De belastingrente is al eerder verhoogd. Sinds 1 oktober 2020 bedraagt deze rente weer 4%. Dit percentage geldt tot het einde van het jaar ook voor de vennootschapsbelasting. Daarna wordt de belastingrente voor deze belasting verder verhoogd naar 8%. Dit betekent dat het van groot belang is dat u de aangiften inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting tijdig indient.