Horizon 2020

80 miljard subsidie tot en met 2020

Met Horizon 2020, het Europese subsidieprogramma voor onderzoek en innovatie, kunnen onderzoeksinstellingen en bedrijven sinds 2014, en tot en met 2020 een beroep doen op een budget van in totaal bijna 80 miljard euro. Het subsidieprogramma ademt resultaatgerichtheid. Dat biedt meer dan voorheen ook ondernemers de kans om financiering te krijgen voor de ontwikkeling en demonstratie van baanbrekende innovaties.

Met Horizon 2020 willen de Europese Commissie en de Nederlandse overheid wetenschap en innovatie stimuleren in het bedrijfsleven en de academische wereld. Zo kunnen zij het concurrentievermogen van Europa vergroten. Daarnaast willen zij het bedrijfsleven en de academische wereld uitdagen om samen oplossingen te bedenken voor maatschappelijke vraagstukken die in heel Europa spelen. Bijvoorbeeld voor klimaatverandering, vergrijzing, voedselveiligheid en betaalbare duurzame energie.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland is nationaal contactpunt (NCP) voor dit programma.

Wie kan deelnemen aan Horizon 2020?
*  Iedere organisatie die actief is in onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie in internationaal verband
*  Individuele onderzoekers

Waarom deelnemen aan Horizon 2020?
Horizon 2020 biedt zowel kennisinstellingen, bedrijven als individuele wetenschappelijke onderzoekers de mogelijkheid op:
*  financiering van een innovatief project
*  het aantrekken of behouden van onderzoekers
*  het versterken van hun internationale netwerk
*  het opdoen van nieuwe kennis en expertise

Voor meer informatie kunt u kijken op rvo.nl