Hoe beperk je belastingrente over vennootschapsbelasting?

Per 1 januari 2014 is een minimumpercentage van 8% ingesteld van de belastingrente voor de vennootschapsbelasting. Voor wie wil voorkomen dat de Belastingdienst deze hoge rente in rekening brengt, of de termijn waarover belastingrente in rekening wordt gebracht beperken, kan het lonend zijn om kritisch te kijken naar de voorlopige aanslagen over de afgelopen jaren. Zo meldt BDO.

Ook als er reeds een aanslag is opgelegd, kan onnodige belastingrente voorkomen worden. Voor een te lage aanslag over 2016 is vanuit de belastingrente van 8% wel actie vereist. Indien het boekjaar gelijk is aan het kalenderjaar, betekent dit voor 2016 dat uiterlijk 24 maart 2017 een herzieningsverzoek ingediend moet worden.