Gedupeerden renteswaps zien eindelijk geld

Na lang getouwtrek is Deutsche Bank de eerste bank die deze week over de brug komt met schadevergoedingen voor geleden schade die is voortgekomen uit zogeheten renteswaps.

Renteswaps zijn beleggingsproducten die bij het afsluiten van een lening vaak gebruikt worden om de risico’s van een stijging van de rente af te dekken. Banken hebben bij de verkoop ervan echter vaak een te rooskleurig beeld geschetst van de risico’s, waardoor sommige bedrijven in de problemen zijn gekomen.

Ook Rabobank en ABN AMRO hebben beloofd in het lopende kwartaal een begin te maken met compensatievoorstellen. ING zal daarmee in het vierde kwartaal beginnen.