Gebruikelijk loon in 2021

‘Het gebruikelijk loon voor een dga is met ingang van 1 januari 2021 verhoogd naar € 47.000 per jaar.’ Deze tekst is onder andere te lezen in publicaties van de Belastingdienst. Toch is die tekst verwarrend, want mag je het salaris van een dga nu in alle gevallen op € 47.000 stellen? Nee, helaas niet. Op grond van de Wet op de loonbelasting is het gebruikelijk loon het hoogste van drie verschillende bedragen: 1) 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking; 2) het loon van de meestverdienende werknemer van de (verbonden) vennootschap; of 3) een minimumbedrag (voor 2021 € 47.000). Soms mag het gebruikelijk loon op een lager bedrag worden vastgesteld.

Het loon van de dga mag op een lager bedrag worden gesteld wanneer je aannemelijk kunt maken dat:

  • 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking lager is dan het loon van de meestverdienende werknemer. In dat geval wordt het gebruikelijk loon gesteld op 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking; of
  • het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking lager is dan € 47.000. Je stelt het loon dan vast op 100% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking. De marge van 25% is dan dus niet van toepassing.